Målgruppe for De Utrolige År

De Utrolige År (DUÅ) er målrettet børn i alderen 0-12 år, deres forældre og personalet i børnenes daginstitutioner og skole.

Målgruppen er børn i alderen 0-12 år, som fordeler sig på forældreprogrammerne, børneprogrammerne og et program til personalet i skole og børnehave.

Forældreprogrammer

DUÅ -  Førskole og Småbørn

DUÅ Førskole og Småbørn kan tilbydes til forældre med børn i alderen 1-8 år, mens kernemålgruppen er 1-6 år. Inden for målgruppen er børn med ADHD samt deres familier. Børn med udviklingshæmning er ikke i målgruppen for DUÅs behandlende programmer.

DUÅ - Skolealder

DUÅ Skolealder er målrettet forældre med børn mellem 6-12 år med udreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller sociale og emotionelle problemer.

Børneprogrammer

DUÅ - Dino Lille gruppe

DINO Lille gruppe målrettet børn i alderen 4-8 år. Det anvendes kun til grupper af 4-6 børn, hvis forældre deltager i forældreprogrammet DUÅ Førskole. Det anbefales, at det tilbydes børn med udadreagerende og aggressiv adfærd, børn med ADHD-diagnose, børn med sociale vanskeligheder samt forsinkede sociale færdigheder. 

Uddannelsen i Dino Lille gruppe udbydes i øjeblikket i Danmark.

Se Incredible Years for yderligere oplysninger.  

DUÅ - Dino Stor gruppe

DINO Stor gruppe er til børn i alderen 4-8 år og målrettet større grupper af børn i daginstitutioner, indskolingsklasser og i SFO’er.

Pædagoger/lærere-programmet

DUÅ Børnehave og Skole

DUÅ Børnehave og Skole er målrettet personalet i institutioner, indskolinger og SFO’er med børn i alderen 3-8 år.

Illustrationen viser programmerne i DUÅ i Danmark.
En oversigt over DUÅ programmer

(Klik for stor version)

Kontakt

For yderligere information kontakt: 

De Utrolige År Danmark
ved Center for ADHD
Marselis Boulevard 1
8000 Århus C
Tlf: + 45 70 272 276
Mail: info@adhdcenter.dk

 

 

Senest opdateret 31-03-2020

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.