Priser og økonomi for Feedback Informed Treament

Følgende omkostnings eksempler for implementering af FIT er udarbejdet på baggrund af Familiecenteret Spiren i Holstebro, samt botilbudet Pilekrogen i Gentofte for svært psykisk stillede borgere.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT) og regnet på, hvad et forløb koster pr. deltagerforløb.

Der er foretaget to omkostningsvurderinger baseret på henholdsvis fra et boltilbud og et familiecenter, da udgifterne forbundet med FIT er afhængige af den kontekst, som FIT anvendes i.

For begge omkostningsvurderinger gælder, at kommunen afholder alle omkostninger, og der regnes med et samlet antal driftsår på 6 år.

Socialstyrelsen har udarbejdet en rapport om den samlede omkostningsvurdering af FIT.

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Denne omkostningsanalyse er kun vejledende, de egentlige omkostninger kan variere alt efter organisationsstruktur samt organisationsstørrelse.

Rapporten om den samlede omkostningsvurdering af FIT findes her (PDF)

Gevinster og samlede økonomiske konsekvenser af FIT

Der eksister ikke yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med FIT.

Kilder

Socialstyrelsen (2017): Omkostvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT).

Omkostningerne til FIT på et botilbud er på ca. 11.000 kr. per forløb per år, hvor uddannelse af personale udgør den største omkostningspost. Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor 6 borgere modtager indsatsen per år. Personalet er organiseret i 2 teams af 7 pædagoger i hver.

Tabellen viser omkostningsvurderingens hovedresultater.

Tabel: Omkostninger ved FIT på botilbud, kr. pr. deltagerforløb, 2016

Omkostningskategori Kr. pr. gennemført deltagerforløb
Forberedelse 120 kr.
Uddannelse 6.740 kr.
Drift af indsatsen 281 kr.
Investeringer 2.391 kr.
Øvrige omkostninger 1.547 kr.
Tilskud 0 kr.
I alt 11.079 kr.

Omkostningerne til FIT på et familiecenter er på ca. 4.400 kr. per forløb, hvor de største poster er uddannelse og supervision (øvrige omkostninger) af personale. Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor 135 borgere modtager indsatsen per år fordelt på 25 medarbejdere.

Tabellen viser omkostningsvurderingens hovedresultater.

Tabel Omkostninger ved FIT på familiecenter, kr. pr. deltagerforløb, 2016

Omkostningskategori Kr. pr. gennemført deltagerforløb
Forberedelse 25 kr.
Uddannelse 1.628 kr.
Drift af indsatsen 375 kr.
Investeringer 506 kr.
Øvrige omkostninger 1.846 kr.
Tilskud 0 kr.
I alt 4.380 kr.
Senest opdateret 27-09-2017

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Mere om FIT

Læs om Feedback Information Treatment på Vidensportalen:

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.