Om National koordination

National Koordination er en enhed i Social- og Boligstyrelsen, der understøtter den nationale koordinationsstruktur på det mest specialiserede område.

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker gennem faglig dialog, vidensindsamling og ved at Social- og Boligstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Se videoen, der på overskuelig vis forklarer, hvad den nationale koordinationsstruktur er:

Se videoen i stor version her

Speak i film om National koordination (pdf)

National koordination har fokus på at sikre, at kommunerne samarbejder om at tilbyde den fornødne højt specialiserede indsats til de målgrupper, hvor der kun er få borgere i hver kommune, som har behov for samme tilbud, eller hvor kompleksiteten af borgernes problemstillinger kræver særlig viden.

Kommunerne samarbejder i dag både tværkommunalt og med regioner og private udbydere om at levere højt specialiserede tilbud til borgerne. Det sker formelt set gennem kommunernes rammeaftalesamarbejde, der er forankret på regionalt plan.

Da ikke alt kan løses på regionalt plan, er den nationale koordinationsstruktur oprettet for at styrke koordinationen og planlægningen på tværs af kommuner og regioner med henblik på at sikre og videreudvikle den mest specialiserede social- og specialundervisningsindsats.

Behov for at sikre koordination på tværs

På det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde er der behov for at sikre koordination på tværs af kommuner og regioner, så vigtig viden og særlige kompetencer ikke går tabt.

Gennem National koordination følger Social- og Boligstyrelsen derfor udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Målet er på sigt at få skabt et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper, tilbud og indsatser.

Kontakt

National koordination
Andreas Nylandsted Benediktson
Leder, National Koordination