Strategier mod ensomhed

Hvordan kan vi imødegå ensomhed under corona? De fire partnerskaber, der blev nedsat af Folketinget i foråret 2020, har udarbejdet strategier til at bekæmpe ensomhed på social- og ældreområdet.

I foråret 2020 besluttede Folketinget at etablere fire partnerskaber,  som under hele genåbningen af samfundet skal medvirke til at skabe tryghed og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel på social- og ældreområdet.

Som led i denne indsats fik partnerskaberne hver især til opgave at udforme en strategi mod ensomhed blandt hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, mennesker med handicap og ældre.

Strategierne er udarbejdet i oktober 2020 og afleveret til social- og indenrigsministeren og Folketingets socialordførere.

Efter aftale med Social- og Indenrigsministeriet og partnerskaberne stilles strategierne til rådighed her på portalen:

Strategien vedr. ensomhed blandt udsatte børn og unge (pdf)

Strategien vedr. ensomhed blandt udsatte voksne (pdf)

Strategien vedr. ensomhed blandt mennesker med handicap (pdf)

Strategien vedr. ensomhed blandt ældre (pdf)

Partnerskaberne bidrager også alle til portalens idebank.

 
Senest opdateret 18-03-2022

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?