Vidensplatform om handicap og beskæftigelse til brug i konkret praksis

Vidensplatform samler og formidler tværfaglig viden om handicap og beskæftigelse

Vidensplatformen gør det lettere for dig at finde frem til viden og information om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse, og hvad der kan støtte op om deltagelse i beskæftigelse for personer med specifikke handicap. Platformen henvender sig til virksomhedsledere, HR-konsulenter, kommunale ledere, sagsbehandlere og fagmedarbejdere og borgere. Du kan bl.a. finde viden om mestring og håndtering af specifikke vanskeligheder på jobbet, teknologistøtte, støttemuligheder, særligt tilrettelagte indsatser og deres økonomiske potentialer.

Spotfilm om handicap og beskæftigelse

Se de 10 spotfilm, der omhandler det at have en ansat med handicap - og at være ansat med et handicap. 

Økonomiske beregninger

Få indblik i, hvordan forskellige indsatser, der har til formål at støtte mennesker med handicap i at opnå eller fastholde beskæftigelse eller uddannelse, påvirker den offentlige økonomi.