Hvordan er viden udvalgt?

Det er Social- og Boligstyrelsen, som udvælger, hvilken viden der skal præsenteres på vidensplatformen.

De indsatser, der præsenteres på vidensplatformen, skal kunne medvirke til, at personer med handicap kommer i ordinær beskæftigelse eller i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked på særlige vilkår. 

Udvælgelse af indsatser til vidensplatformen tager udgangspunkt i følgende overordnede kriterier:

1. Indholdsmæssig relevans

Ved relevans forstås, hvorvidt indsatsen er konkret og har relevans for vidensplatformens målgrupper i forhold til at understøtte beskæftigelse af personer med handicap på almindelige arbejdspladser.  

2. Aktualitet

Ved aktualitet forstås, hvorvidt indsatserne er i overensstemmelse med de tilgange og forståelser, der er aktuelle på beskæftigelses- og socialområdet, fx virksomhedsrettet tilgang, rehabilitering og recovery.

Desuden skal de være i overensstemmelse med relevant lovgivning fx Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv, Lov om Sygedagpenge og Lov om Social Service.

3. Anvendelighed og oversættelighed

Ved anvendelighed forstås, hvorvidt indsatsen er tilgængelig og let omsættelig praksis. Ved oversættelighed menes, om indsatsen er oversættelig til fx andre kommuner, samt er nem at forstå, formidle og implementere i praksis.

Desuden indgår det i vurderingen, om indsatsen er kendetegnet ved, at der er positive erfaringer med at anvende dem i danske jobcentre og kommuner.

4. Dokumentation

Ved dokumentation forstå, hvorvidt indsatserne er velbeskrevne, og der er tilgængelige oplysninger om: Målsætning, målgruppe, adgang til indsatsen, indhold (aktiviteter) samt resultater af indsatsen i forhold til beskæftigelse.

Indsatserne behøver ikke at være evidensbaserede, da det er forventeligt, at der findes indsatser, der er gavnlig for borgerne i forhold til beskæftigelse, selvom er ikke er sikker viden om, hvad der skaber effekterne. Dog tillægges det værdi, at der foreligger evalueringsviden om indsatsens resultater på modtagernes beskæftigelse.

5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Ved økonomiske konsekvenser for den offentlige økonomi forstås, hvordan konkrete virksomme indsatser påvirker den offentlige økonomi, både direkte i form af omkostninger forbundet med indsatsen og indirekte i form af afledte budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige.  

De budgetøkonomiske eksempelberegninger af konkrete indsatser, der præsenteres på vidensplatformen, er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent