Hjælpemidler til job

Mennesker med handicap kan få tilskud til hjælpemidler til at bestride et job, herunder fleksjob og seniorjob, eller til at deltage i tilbud fra jobcenteret.

Muligheden for tilskud til hjælpemidler skal understøtte, at mennesker med handicap kan deltage i eller varetage:

  • Ordinært job
  • Selvstændig virksomhed
  • Fleksjob
  • Tilbud fra jobcenteret (virksomhedspraktik, løntilskudsjob, nytteindsats, vejledning og opkvalificering)
  • Jobafklarings-, ressource-, revalideringsforløb
  • Job med løntilskud efter isbryderordningen. 

Hjælpemidler ved deltagelse i tilbud

Tilskuddet er betinget af, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Tilskud til hjælpemidler kan være tilskud til arbejdsredskaber og undervisningsmaterialer og til en virksomhed i form af mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån, når det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Hjælpemidler ved ordinært job, seniorjob eller som selvstændig

Mennesker med handicap kan også få tilskud til hjælpemidler til at opnå eller fastholde ordinær ansættelse, seniorjob eller til at drive selvstændig virksomhed. Det kræver, at hjælpemidlet:

  1. Er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed. 
  2. Kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpemidler kan i stedet for tilskud gives som udlån, når det udlånte i fuldt omfang tilgodeser behovet.

Hjælpemidler ved fleksjob

Personer, som er ansat i eller skal ansættes i fleksjob, kan også få tilskud til hjælpemidler. Det forudsætter, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for ansættelsen og kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Det er en betingelse, at hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Læs mere om fleksjob

Vilkår og frist

Udgiften til hjælpemidlet skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende eller uddannelsesinstitutionen må forventes at afholde. Det gælder både ift. tilbud fra jobcenteret og job, men ikke fleksjob.

Hjælpemidlet må heller ikke være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Dette  gælder ikke ved fleksjob.

Jobcenteret yder tilskuddet til hjælpemidler på baggrund af dokumenterede udgifter.

Jobcenteret skal træffe afgørelse om hjælpemidler, senest fire uger efter jobcenteret har modtaget ansøgningen om hjælpemidler.

Mere viden

Læs mere om hjælpemidler og lovstof hos CABI

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen: 

Job & Handicap.

 

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent