Tilskudsportalen til puljer og tilskud

Ansøgninger til puljer kan indsendes via Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal.

Ansøgninger til puljer på social- og ældreområdet kan indsendes via Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal. Tilskudsportalen giver desuden et overblik over ansøgninger og tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på social- og ældreområdet.

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal er en webbaseret selvbetjeningsportal, hvor ansøgere med MitID Erhverv kan få adgang til at oprette ansøgninger til Social- og Boligstyrelsens ansøgningspuljer på social- og ældreområdet. 

På portalen kan ansøgere samtidig indsende og modtage information og dokumenter fra styrelsen.

På Tilskudsportalen kan du:

  • Oprette og indsende ansøgninger til puljer og tilskud
  • Modtage afgørelser på ansøgninger om puljer og tilskud
  • Kommunikere med Social- og Boligstyrelsen om dine ansøgnings – og tilskudssager
  • Indsende projektændringer, regnskaber, projekterklæringer og rapporter
  • Få et samlet overblik over dine ansøgnings- og tilskudssager i Social- og Boligstyrelsen på social- og ældreområdet.

Tilknytning til sager på Tilskudsportalen

Det er muligt for tilskudsmodtagere og ansøgere, at tilknytte andre brugere til deres sager på Tilskudsportalen. I vejledningen ”Tilknytning af brugere”* kan der læses mere om, hvordan man tilknytter yderligere brugere til sin sag.

I vejledningen kan der også læses mere om, hvordan man bliver tilknyttet til sin igangværende sag på Tilskudsportalen, hvis ingen andre i organisationen har adgang.

Det er kun muligt at blive tilknyttet sager, der har et ni-cifret journalnummer (fx 12345-1234).

* Vejledningen er under udarbejdelse og vil være tilgængelig snarest muligt. I mellemtiden kan Social- og Boligstyrelsen kontaktes på tilskudsforvaltning@sbst.dk for vejledning.

Hvordan logger jeg ind på Tilskudsportalen?

Du skal bruge MitID Erhverv for at logge ind. MitID kan bestilles på MitID Erhvervs hjemmeside.

Du kan finde vores vejledning til login på Tilskudsportalen her.

 

Hvorfor kan jeg ikke logge ind på Tilskudsportalen?

Følgende kan være mulige årsager:

  • Du skal benytte en anden internetbrowser.
  • Der kan være driftsproblemer med MitID.
  • Der kan være driftsproblemer på Tilskudsportalen. Hvis vi oplever driftsproblemer med Tilskudsportalen, vil det fremgå af siden her.

Hvis du ikke kan logge ind og sende en ansøgning, skal du tage kontakt til Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration inden ansøgningsfristens udløb.

 

Får jeg en kvittering på e-mail for at have indsendt min ansøgning?

Du vil ikke modtage en kvittering på e-mail for at have indsendt en ansøgning. På Tilskudsportalen vil du kunne downloade en kvittering, når ansøgningen indsendes, ligesom du kan se en status på, hvorvidt ansøgningen er blevet indsendt.

 

Kan jeg redigere i min indsendte ansøgning?

Du kan redigere i en indsendt ansøgning frem til ansøgningsfristen. Du skal dog være opmærksom på at vedhæfte alle bilag på ny, hver gang du indsender ansøgningen igen.

Det vil i udgangspunktet være den senest indsendte version af ansøgningen, der vil komme i betragtning under sagsbehandlingen.

 

Hvordan annullerer jeg en indsendt ansøgning?

Vælg sagen som du gerne vil trække tilbage. Indsend herefter din tilkendegivelse om tilbagetrækning via knappen "Spørgsmål til ansøgning, budget eller afgørelse".

 

Hvorfor modtager jeg ikke e-mails fra Tilskudsportalen, når der er nyt om min sag?

På "Min profil" på Tilskudsportalen skal du tjekke, om e-mailadressen er korrekt, og om der er sat flueben ud for "e-mail notificering".

Feltet skal være afkrydset for at kunne modtage automatiske notifikationer fra Tilskudsportalen til den valgte mailadresse.

 

Hvorfor kan jeg ikke finde min sag på Tilskudsportalen?

Prøv at skifte visningen øverst til højre på Tilskudsportalen ved "Mine ansøgninger". Her kan du vælge mellem "aktive", "afsluttede" eller "alle".

 

Hvorfor kan jeg ikke se mit direkte tilskud eller driftstilskud på Tilskudsportalen?

Modtager du driftstilskud eller direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, og er der tale om en aktiv sag, vil du kunne oprette dig på Tilskudsportalen.

I så fald skal du logge ind med MitID Erhverv på Tilskudsportalen og herefter sende en e-mail til Social- og Boligstyrelsen med oplysninger om hvilket journalnummer, du skal tilknyttes, for- og efternavn, institution, CVR-nr. samt p-nr. Herefter vil Social- og Boligstyrelsen knytte sagen/sagerne, der fremgår af e-mailen, til din portalbruger.

E-mail indeholdende ovenstående oplysninger skal sendes til tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Her kan du finde hjælp og vejledning til Tilskudsportalen:

Opret, log på og tilpas din profil

Opret ansøgning og udfyld budget

Indsend materiale

Hvis du har spørgsmål, som specifikt vedrører din ansøgnings- eller tilskudssag, kan de sendes via Tilskudsportalen.

Link til Tilskudsportalen