Finansiering af projekter

Her finder du en kort beskrivelse af hvordan udgifter defineres i relation til projekter.

Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af projektrelaterede udgifter.

Ved udgifter forstås afholdte udgifter, der er bogført, godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og betalt.

Ved projektrelaterede udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Der kan maksimalt ske dækning af projektrelaterede udgifter svarende til det bevilligede tilskudsbeløb.

Et projekt må ikke være over- eller underbudgetteret. Summen af projektets finansieringskilder skal således svare til de budgetterede udgifter.

Vær særligt opmærksom på, om der i vejledning til puljen fremgår krav om egen medfinansiering af projektets udgifter.

Kontakt

Tilskudsadministration

Puljekalender

Der oplyses i Social- og Boligstyrelsens puljekalender om ansøgningspuljer og ansøgningsfrister.

Puljekalender