Behandling af personoplysninger

Du skal være opmærksom på Social- og Boligstyrelsens registrering af dine personoplysninger jf. nedenstående beskrivelse. Ved at gå til indsendelse af ansøgning via Tilskudsportal bekræfter du, at du har læst og accepteret Social- og Boligstyrelsens registrering af dine personoplysninger.

Indsendelse af ansøgning via Tilskudsportal

Social- og Boligstyrelsen skal gøre opmærksom på, at vi behandler de personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen eller henvendelsen f.eks. dit navn og din mailadresse. Oplysningerne i din henvendelse behandles som led i Social- og Boligstyrelsens offentlige myndighedsudøvelse, jf. art. 6, stk. 1, litra e, i databeskyttelsesforordningen. Social- og Boligstyrelsen træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for, at dine personoplysninger bliver behandlet sikkert.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen flere rettigheder. Det betyder, at du har ret til indsigt og i visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Ønsker du mere information om dine rettigheder, henviser vi til vores persondatapolitik, hvor du også kan se, hvem du kan kontakte for at håndhæve disse rettigheder.

Social- og Boligstyrelsens persondatapolitik

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvis du er utilfreds med den måde, Social- og Boligstyrelsen behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet.

Videre til Datatilsynets hjemmeside

Kontakt

Tilskudsadministration

OBS

Modtager du ikke en kvittering for din ansøgning inden for 5 arbejdsdage, skal du kontakte Tilskudsadministration.