Sund finansforvaltning og sparsommelighed

Vær opmærksom på, at tilskud er offentlige midler.

Tilskuddet til de enkelte projekter skal derfor administreres økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med princippet om sund finansforvaltning. Det er tilskudsmodtagers ansvar at dokumentere, at der er udvist sund finansforvaltning.

For at udvise sund finansforvaltning skal alle tilskudsmodtagers dispositioner i projektet være sparsommelige, produktive og effektive.

Kontakt

Tilskudsadministration