Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem en tidlig indsats.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt en gentagelsespræget adfærd, som forekommer i forskellige grader og former, inden for områder som: socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne, adfærd og interesser.

Autisme indvirker således på personens interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation – i det hele taget på de situationer og sammenhænge, som mennesker med autisme befinder sig i.

 

Inddragelse af børn og unge med autisme

Inspirationsmaterialet giver sagsbehandlere viden og konkrete redskaber til, hvordan børn og unge med autisme kan blive inddraget i sagsbehandlingen.

Piger og kvinder med autisme

Vanskeligheder, som piger og kvinder med autisme har, er ikke umiddelbart anderledes end drenge og mænds, men de bliver opfattet anderledes.

Spiseforstyrrelse og autisme

Mennesker med anoreksi har oftere autisme, end personer i den generelle befolkning. Læs om årsager her. 

Få mere at vide på social.dk

Vi opbygger en ny platform – social.dk – for data og viden på socialområdet. Du kan derfor finde mere viden om autisme der.