Hjælpemidler

Bevægelseshandicap omfatter personer med nedsat gangfunktion og personer med andre funktionsnedsættelser i bevægeapparatet.

Hjælpemidler kan være en integreret del af en rehabiliteringsproces, da hjælpemidler har til formål at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med funktionsevnenedsættelse.

Ved valg af hjælpemidler til personer med bevægelseshandicap vil fokus være på funktionsevnenedsættelsen frem for på diagnosen. Det kan fx være aktuelt for flere personer med bevægelseshandicap, uanset diagnosen, at benytte en kørestol, et ganghjælpemiddel eller hjælpemidler til betjening samt særlige redskaber til aktiviteter i husholdningen.

Ved vurdering af behov og valg af hjælpemidler kan der være brug for udredning og rådgivning af en fagperson.

Eksempler på hjælpemidler til personer med bevægelseshandicap

I Hjælpemiddelbasen kan du finde information om mange typer hjælpemidler, som kan være relevante ved bevægelseshandicap.

Gå til Hjælpemiddelbasen

I Hjælpemiddelbasen kan du også finde guides om valg og brug af forskellige typer hjælpemidler samt læse om, hvordan hjælpemidler kan være relevante i forhold til forskellige problemstillinger.

Hjælpemiddelbasens guides

Hjælpemiddelbasen har flere målgruppeindgange, som omhandler personer med bevægelseshandicap. Målgruppeindgangene viser eksempler på, hvordan hjælpemidler kan være relevante til nogle af disse målgrupper. Se bl.a. flg. målgruppeindgange:

Cerebral parese

Erhvervet hjerneskade

Gigt

Muskelsvind

Personer med én funktionsdygtig hånd

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent