Almene boliger

I hele landet er der ca. 500.000 almene boliger, hvilket svarer til knap 1/5 af den samlede boligmasse i Danmark. Fælles for de almene boliger er, at de modtager offentlig støtte.