Hvad er friplejeboliger?

Friplejeboliger drives af private. Social- og Boligstyrelsen skal godkende etablering af friplejeboliger.

Friplejeboliger er et privat alternativ til plejeboligerne inden for den kommunale boligforsyning. En bebyggelse med friplejeboliger kaldes et friplejehjem. Til bebyggelsen er der knyttet servicearealer med lokaler, der bruges til kontorer, motion m.v.

Hvem driver friplejeboligerne?

Den, der driver friplejeboligerne, kaldes en friplejeleverandør. En friplejeleverandør kan være en enkelt person eller f.eks. en institution, en fond eller et selskab.

For at virke som friplejeleverandør skal man være certificeret af Sundhedsstyrelsen.

Læs om certificering af friplejeboligleverandører

Når man er blevet certificeret som friplejeleverandør, skal man ansøge Social- og Boligstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboligerne.

Hvordan etableres friplejeboliger?

Friplejeboliger kan etableres ved nybyggeri og ombygning af en allerede eksisterende ejendom.

Privatejede ejendomme, der bebos af personer med behov for en plejebolig, kan også omdannes til friplejeboliger.

En friplejeleverandør kan endvidere købe eller leje en ejendom, som er egnet til friplejeboliger.

Kan der ydes støtte til friplejeboliger?

Social- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om støtte til friplejeboliger.

Der kan ydes støtte til friplejeboliger, der etableres ved nybyggeri og gennemgribende ombygning. Ejendomme, som modtager støtte, før de bliver til friplejeboliger, kan desuden fortsætte med at modtage støtten.

Støtten består i, at staten betaler en del af låneydelsen. Der ydes kun støtte, når friplejeleverandøren ejer friplejeboligerne.

Social- og Boligstyrelsen kan hvert år give tilsagn om støtte til etabling af 225 friplejeboliger.

Pr. den 1. maj 2024 er der givet tilsagn om støtte til 104 friplejeboliger i år.

Senest opdateret 18-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her