Eurocodes og nationale annekser

Eurocodes og de tilhørende danske nationale annekser indeholder tekniske krav til bærende konstruktioner, som er en måde at sikre at bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 15 bliver opfyldt.

Eurocodes er en række europæiske standarder, som sammen med nationale annekser fastsætter sikkerhedsniveauet for bærende konstruktioner. Eurocodes anvendes til projektering af byggeri, anlæg og broer.

De nationale annekser til eurocodes er en række tillæg, hvori hvert land kan fastsætte sikkerhedsniveauet eller værdier og metoder, som tager højde for national byggeskik eller særlige nationale geologiske og klimatiske forhold.

For byggeri i Danmark er de tekniske krav til bygningers konstruktioner givet i bygningsreglementet med henvisning til eurocodes og de danske nationale annekser.

Revision af eurocodes og nationale annekser

Eurocodes er under revision på europæisk plan hvilket betyder, at også de nationale annekser skal revideres. Udviklingen af de nye nationale annekser foregår med udgangspunkt i strategien om et helhedsorienteret bygningsreglement, og vil indebære en evaluering og justering af det samlede sikkerhedsniveau og de enkelte regler i eurocodes og de danske annekser. Formålet er at sikre, at kravene ikke unødigt hindrer tiltag til reduktion af klimabelastningen eller unødigt fordyrer byggeriet.

Revisionen er påbegyndt og gennemføres af Social- og Boligstyrelsen med bistand af en række arbejdsgrupper bestående af udpegede eksperter fra branchen og forskningsinstitutioner.

Resultatet forventes at indgå i bygningsreglementet i 2026/2027.

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Social- og Boligstyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper med udvalgte eksperter inden for hver deres felt, der skal udarbejde de nye nationale annekser. Social- og Boligstyrelsen udpeger de faglige eksperter til arbejdsgrupperne.

Arbejdsgrupperne er opdelt i fire grundlagsprojekter, der skal finde frem til de grundlag, som er fælles for andre otte arbejdsgrupper, der er opdelt efter de forskellige emner og materialer inden for eurocodes. Læs mere om arbejdet og grupperne herunder ved at trykke på boksene.

Arbejdet med nationale annekser

Tryk her, hvis du vil læse mere om organiseringen af arbejdet

Grundlagsprojekter

Tryk på boksene herunder for at se mere om de fire grundlagsprojekter

Kategorier af eurocodes

Tryk på boksene herunder hvis du ønsker at læse nærmere om arbejdet med de enkelte kategorier af nationale annekser til eurocodes