Klimatilpasning

Forandringer i klimaet kan have betydning for byggeriet. Dette gælder både nybyggeri og det eksisterende byggeri.

I løbet af de næste årtier vil der gradvist komme mere regn, mere vind, højere vandstand og mere ekstremt vejr, hvilket kan have betydning for byggeriet. 

Dette stiller endnu større krav til bygningers klimasikring.

Nybyggeri

Kravene i bygningsreglementet sikrer tilfredsstillende forhold i bygninger vedrørende sundhed, tilgængelighed, kvalitet, energi og sikkerhed. 

Social- og Boligstyrelsen foretager løbende vurderinger af behovet for at ændre bygningsreglementets krav også i forhold til klimaforandringer.

Gennem løbende revision af bygningsreglementets bestemmelser bliver der taget hånd om de udfordringer, som klimaforandringerne og et vådere, varmere og mere ekstremt vejr kan stille nybyggeriet overfor.

Hermed fremtidssikres kravene til nybyggeriet, så bygningerne kan holde til fremtidens vejr.

Eksisterende byggeri 

For de eksisterende bygninger kan løbende vedligeholdelse og driftsmæssige tiltag, såsom håndtering af regnvand, fjernelse af sne og sjap langs husmure og på taget, i mange tilfælde betyde, at bygningsejere er godt hjulpet.

Læs mere i det gældende bygningsreglement på Bygningsreglementet.dk   

Læs mere om klimatilpasning på Klimatilpasning.dk 

Læs mere om klimatilpasning i vejledningen til klimasikring på Bygningsreglementet.dk 

Kontakt

Byggeri