Sagsbehandling børn og unge

Lær hvordan du kan følge Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til at sikre kvalitet i sagsbehandlingen for børn, unge og familier i udsatte positioner. Anbefalingerne er baseret på barnets lov og forsknings- og erfaringsbaseret viden, og de giver dig vejledning og værktøjer til at arbejde med fire pejlemærker for kvalitet: inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.