Forebyggelse af konflikter og magtanvendelse

På denne side finder du information om forebyggelse af konflikter og magtanvendelser til ledere og medarbejdere på anbringelsessteder samt til plejefamilier.

På disse sider kan du bl.a. få information om identifikation, forebyggelse og håndtering af konflikter i plejefamilier, og hvordan der følges op på en magtanvendelse.

Siderne henvender sig både til ansatte på døgninstitutioner og private opholdssteder samt kommunale plejefamilier.

Senest opdateret 17-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent