Fagområdet

Hjælpemiddelområdet er et kompetence- og interesseområde med forankring i flere professioner og fag, herunder ergoterapi, fysioterapi, psykologi, pædagogik samt sundheds- og teknologifag.

Begreber

Hjælpemidler, hjælpemiddelformidling, APV-hjælpemidler, velfærdsteknologi og tilgængelighed er fem centrale begreber på hjælpemiddelområdet.

Metoder

Der findes en række hjælpemiddelfaglige metoder til analyse i relation til individet, faglig praksis og det offentlige formidlingssystem.

Standarder

I forhold til produktudvikling, produktsikkerhed og tilgængelighed findes standarder, som beskriver krav, anbefalinger samt test- og prøvningsmetoder vedrørende hjælpemidler og tilgængelighed.

Forsknings- og fagmiljøer

Dansk forskning på hjælpemiddelområdet foregår på universiteter og professionshøjskoler. Desuden findes en række fagmiljøer med fokus på vidensformidling og rådgivning.