Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddelbasen understøtter offentlig hjælpemiddelformidling, genbrugs- og depotfunktioner, statistik samt offentlige indkøb. Hjælpemiddelbasen bidrager desuden til borgerrettet formidling af viden og information om hjælpemidler.

Social- og Boligstyrelsens varetagelse af Hjælpemiddelbasen omfatter fagligt arbejde med dataindsamling, klassificering, baseret på ISO 9999-klassifikationen, begrebsudvikling og hjælpemiddelfaglig formidling samt kommunikation og samarbejde med brugere, fagpersoner og andre interessenter.

Indhold

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om et stort antal hjælpemidler og forhandlere af hjælpemidler på det danske marked.

Desuden indeholder databasen vejledende tekster om forskellige typer hjælpemidler (guides), målgruppeindgange, som giver eksempler på, hvordan hjælpemidler kan være relevante for forskellige målgrupper, et idé- og debatforum, indkøbsskabeloner til brug ved offentlige indkøb på hjælpemiddelområdet samt en række opslagsværktøjer til fx standarder, hjælpemiddelrelaterede apps og principmeddelelser.

De fleste sider på Hjælpemiddelbasen findes i en engelsk udgave.

Anvendelse

Hjælpemiddelbasen anvendes af borgere, professionelle inden for hjælpemiddelområdet og leverandører på hjælpemiddelområdet.

Hjælpemiddelbasen har i gennemsnit 80-85.000 besøg om måneden. Desuden udstilles Hjælpemiddelbasens data som offentlige åbne data i form af kommaseparerede data og via en webservice. Denne dataudstilling benyttes i kommunale og regionale lagerstyringssystemer samt til statistik på hjælpemiddelområdet.

Endelig udstilles Hjælpemiddelbasens data på portalen EASTIN, som fremviser oplysninger om hjælpemidler fra 8 nationale hjælpemiddeldatabaser.

Besøg portalen EASTIN

Samarbejde

Hjælpemiddelbasen har et Advisory Board med repræsentanter for databasens interessenter. Formålet med Advisory Board er, at medlemmerne bidrager med erfaringer, viden og rådgivning med henblik på en afbalanceret og hensigtsmæssig udvikling af Hjælpemiddelbasen.

Se Kommissorium for Hjælpemiddelbasens Advisory Board

Der afholdes ca. 3-6 gange årligt dialogmøder med offentligt ansatte fagpersoner om brug og udvikling af Hjælpemiddelbasen. Dialogmøderne annonceres på Hjælpemiddelbasen og varer typisk 1-2 timer. 

Der afholdes ca. 2 årlige forhandlermøder for forhandlere, der registrerer produktoplysninger i Hjælpemiddelbasen. Møderne har fokus på samarbejdet om registrering og vedligeholdelse af produktoplysningerne i databasen. 

Der tilbydes og afholdes løbende webinarer for studerende i samarbejde med bl.a. professionshøjskoler. Webinarer tilbydes også andre uddannelsesinstitutioner, der efterspørger viden om Hjælpemiddelbasen og hjælpemiddelområdet.

Social- og Boligstyrelsen deltager i den internationale arbejdsgruppe, som samarbejder om revision af ISO 9999-klassifikationen (international standard for klassifikation af hjælpemidler).

Se oversigt over Social- og Boligstyrelsens deltagelse i standardisering på hjælpemiddelområdet

Social- og Boligstyrelsen er medlem af EASTIN-foreningen, som faciliterer internationalt samarbejde om formidling og udvikling på hjælpemiddelområdet.

Samarbejdet omfatter bl.a. samarbejde med WHO i regi af Global Cooperation on Assistive Health Technology (GATE).

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent

Mere viden

Besøg Hjælpemiddelbasen