Standardisering

Social- og Boligstyrelsen deltager strategisk og fagligt i national og international standardisering på hjælpemiddelområdet. Social- og Boligstyrelsen bidrager til at opstille krav til hjælpemidlers kvalitet og til tilgængelighed for produkter og serviceydelser.

Social- og Boligstyrelsens rolle i udvikling af standarder er at arbejde for, at standarderne afspejler de danske behov for sikre, holdbare og hensigtsmæssige hjælpemidler og serviceydelser, så kommuner og regioner kan vælge mellem produkter og serviceydelser, hvor fabrikation og leverance er baseret på retningslinjer, udarbejdet på et højt fagligt plan, både teknologisk, social- og sundhedsfagligt.

Social- og Boligstyrelsen deltager i følgende komiteer, udvalg og arbejdsgrupper:

Deltagelse i de overordnede, koordinerende komiteer/netværk medvirker til at præge indhold og retning for standardiseringsarbejdet, herunder igangsættelse af nye arbejdsemner.

S-450 udvalget arbejder med at sikre, at vi får pålidelige og holdbare hjælpemidler på markedet til fordel for kommuner, regioner, og brugere af hjælpemidler. Omfatter også tilgængelighed.

 • CEN/TC 293/WG 12 Tilgængelighed
 • CEN/TC 293/WG 13 Kørestole
 • CEN/CLC/JTC 12 Tilgængelighed "Design for all"
 • ISO/TC 173/SC 2/WG 12 Klassifikation og terminologi
 • ISO/TC 173/WG 9 Hjælpemidler til personlig hygiejne (toilet og bad)
 • ISO/TC 173/WG 10 Hjælpemidler til mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse
 • ISO/TC 173/WG 12 Hjælpemidler - Generelle krav og prøvningsmetoder
 • ISO/TC 173/WG 13 Personløftere

S-379 udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgang til disse.

 • ISO/TC 59/SC 16 Tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, samt rekreative områder

S-814 udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for hjælpemidler til at aflaste tryk i den liggende stilling.

 • ISO/TC 173/WG 11 Hjælpemidler til at bevare vævet intakt i den liggende stilling

S-854 udvalget arbejder med udvikling af en international standard, der skal hjælpe organisationer med at minimere eventuelle ulemper for forbrugeren. Formålet er at sikre, at uanset den aktuelle livssituation vil forbrugeren opnå en retfærdig og værdig behandling til fordel for både forbrugeren, organisationen, virksomheden og offentlige instanser.

 • ISO/PC 311/WG 1 Sårbare forbrugere

S-856 udvalget arbejder med at opdatere/udarbejde standarder for pleje- og hospitalssenge til både voksne og børn, således at krav og testmetoder bliver tilpasset og fortsat er relevante for både producenter, myndigheder og de hjælpere og sundhedspersonale, som benytter produkterne.

 • ISO/TC 173/JWG 4 - IEC/SC 62 D/JWG 4 Pleje- og hospitalssenge

Forkortelser

 • ISO: International Organization for Standardization
 • CEN: European Committee for Standardization
 • CLC: European Committee for Electrotechnical Standardization
 • IEC: International Electrotechnical Commission
 • CAG: Chairman Advisory Group
 • SC: Sub Committee
 • TC: Technical Committee
 • JTC: Joint Technical Committee
 • BT: Technical Board
 • WG: Working Group
 • JWG: Joint Working Group

Kontakt

Mary Petersen
Faglig konsulent

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent

Mere viden

På Dansk Standards hjemmeside kan du se, hvilke færdige standarder der findes, og hvilke der er i høring. Du kan også læse mere om, hvad en standard er.

Dansk Standard - hvad er en standard ?

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en liste over standarder for hjælpemidler og tilgængelighed.

Standarder - hjælpemidler og tilgængelighed