Hvem er vi i Social- og Boligstyrelsen?

I Social- og Boligstyrelsen vil vi gøre en forskel for borgere i Danmark. Vi sigter mod at arbejde på tværs af hele socialområdet og har derfor brug for alsidige medarbejdere med mange fagligheder. Læs mere om os og vores opgave her.

Vi vil gøre en forskel for borgere i Danmark. Det er fx borgere med fysiske og psykiske handicap, borgere med misbrugsproblemer, eller børn der er anbragt uden for hjemmet, fordi de ikke kan være hjemme. Med vores hjælp skal de blive bedre til at mestre deres eget liv og om muligt få en uddannelse og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Samarbejde på tværs

For at opnå vores mål arbejder vi i Social- og Boligstyrelsen hver dag tæt sammen med kommuner, regioner, civilsamfund og sociale tilbud for at omsætte intentionerne i lovgivningen på socialområdet, så vi sammen opnår positive forandringer for den enkelte borger.

I den opgave ligger også, at vi indsamler, analyserer og formidler viden og anbefalinger på hele socialområdet. Derfor har vi på den ene side et tæt samarbejde med departementet, hvor vi bidrager med viden til politikudvikling på socialområdet og ministerbetjening. På den anden side har vi et stærkt samarbejde ude i praksis med alle dem, som arbejder med socialområdet til hverdag.

Vigtig viden til specialområdet

For Social- og Boligstyrelsen har en vigtig funktion på socialområdet i Danmark. Vi bidrager med viden, så beslutninger træffes på et oplyst grundlag, og vi sørger for, at lovgivningen bliver omsat til praksis, hvor der er brug for den. Det gør vi gennem samarbejder, rådgivningsforløb, vidensformidling og meget mere. Men det er også en opgave med mange udfordringer, som vi hver dag arbejder på at finde løsninger på – sammen.

Vi har brug for mange fagligheder

Derfor har vi brug for mange forskellige fagligheder i Social- og Boligstyrelsen – både dem, der brænder for socialområdet, dem, som drømmer om en karriere i embedsværket og dem, som gør begge dele. Det vigtigste er, at du har mod på udfordringer og vil være med til at gøre en forskel.

Har du lyst til at være med? Vi garanterer, at du får mange muligheder for at bringe lige præcis din viden og faglighed i spil, og vi hjælper dig med at blive endnu bedre.

For sammen gør vi viden til gavn.

Læs hvad der sker, når du søger job hos os

Senest opdateret 12-08-2022

Mød os her

Social- og Boligstyrelsen deltager løbende på jobmesser rundt i Danmark.

Kontakt

Carina Georgi
Specialkonsulent