Kvalitet i sagsbehandlingen

Social- og Boligstyrelsens har udarbejdet anbefalinger til, hvordan du kan arbejde professionelt og systematisk med inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning i sagsforløbet. Anbefalingerne bidrager med konkrete råd og redskaber til at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner.

Kvalitet i sagsbehandlingen er fundamentet for, at børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, de har behov for, så de kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Kvalitet i sagsbehandlingen skal både være juridisk og socialfaglig og handler bl.a. om systematisk sagsar­bejde, en tydelige fælles faglig retning og ensartethed i sagsbehandlingen, og det kræver et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus at arbejde med dette.

Social- og Boligstyrelsens forståelse af kvalitet i sagsbehandlingen bygger på Social-, Bolig- og Ældreministeriets pejlemærker:

  • Inddragelse
  • Faglig udredning
  • Valg af indsats
  • Opfølgning

Anbefalingerne kan bruges som rettesnor for sagsbehandlingen i landets kommuner og i deres arbejde med at implementere barnets lov.

Du kan hente "Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen" her

Social- og Boligstyrelsen anbefaler desuden, at I benytter ledelsestilsyn i jeres arbejde med kvalitet i sagsbehandlingen. 

Læs mere om ledelsestilsyn her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent