Dialogredskab – inspiration til mødet

I det følgende finder du inspiration til forberedelse og gennemførelse af mødet med forældrene om forældrepålæg.

Myndighedssagsbehandlerens forberedelse af mødet med forældrene kan f.eks. indeholde følgende forhold:

  • Motivering af forældrene til at komme til mødet
  • Afklaring af mødets formål og af, hvad udbyttet af mødet skal være
  • Forberedelse af samtalen til de enkelte punkter
  • Afklaring af, om der skal anvendes tolk på mødet samt eventuelt aftaler herom

Mødets formål skal formuleres klart, så det kan videreformidles til forældrene og være styrende for mødets forløb.

Formålet eller formålene vil afhænge af den konkrete sag. Eksempler på formål er:

  • at fortælle forældrene om den bekymring kommunen har for deres barns udvikling og høre, hvorledes forældrene oplever situationen.
  • at mødet skal bidrage til at få forældrene til at forstå, at kommunen er interesseret i et samarbejde med dem om en løsning på deres barns problem.
  • at der sammen med forældrene formuleres konkrete handlepligter, som forældrene skal udføre for at hjælpe deres barn. 

Det vil bl.a. være afhængig af forældrenes motivation og engagement, om der ved mødet kan opnås fælles forståelse for barnets problemer og enighed om, hvilke pligter og opgaver, forældrene skal påtage sig, 

Der kan være situationer, hvor myndighedssagsbehandleren under mødet erfarer, at det ikke er muligt at indgå konstruktive aftaler med forældrene.

Myndighedssagsbehandleren kan med fordel være forberedt på sådanne situationer. En mulighed er, at myndighedssagsbehandleren inden mødet afklarer, om kommunen vurderer, at der - såfremt forældrene ikke er motiveret for at samarbejde - bør træffes afgørelse om forældrepålæg.

Målet med mødet kan dermed blive, at forældrene informeres om det kommende forældrepålæg, herunder at de vil blive partshørt om pålægget, og at der som en del af pålægget vil blive formuleret konkrete handlepligter, som kommunen vil stille krav om, at de skal udføre.

Som myndighedssagsbehandler kan du inden mødet følge op på indkaldelsen ved enten at ringe eller at sende en sms til forældrene. 

En kontakt umiddelbart inden mødet, fx dagen før, kan i nogle sager øge sandsynligheden for, at forældrene kommer til samtalen. Det kan både minde forældrene om mødet og motivere dem til at møde op.

Sender du en sms, er det muligt igen at indsætte et link til filmmaterialet. Det kan styrke chancerne for, at forældrene ser filmmaterialet inden mødet og dermed er mere forberedt til mødet. 

Inden mødet skal der afklares, hvorvidt der er brug for tolk. Følgende kan fungere som opmærksomhedspunkter:

  • Det kan være hensigtsmæssigt, at tolken inden mødets afholdelse er informeret om, hvad et forældrepålæg er. Det kan eventuelt gøres ved, at tolken får tilsendt informationsskrivelsen om forældrepålæg samt linket til den film, forældrene har fået link til.
  • I planlægningen af mødet og dagsordenen skal myndighedssagsbehandleren være opmærksom på, at tolken skal have en pause efter en times tolkning.
Senest opdateret 12-06-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig