Dialogredskab – indkaldelse og information

Kommunen kan indkalde forældrene til et møde om forældrepålæg, hvis betingelserne for et pålæg er til stede. Få hjælp til indkaldelsen her.

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet 3 skabeloner til et indkaldelsesbrev. 

Brevskabelonenerne er udarbejdet med henblik på at indkalde forældrene til et møde om forældrepålæg.

Indkaldelsesbrevet henvender sig til målgruppen, og er derfor letlæseligt. Skabelonerne indeholder den samme tekst, men med forskellige links til film om forældrepålæg. 

Sagsbehandleren kan vælge skabelonen med link til den film, der passer til de betingelser for forældrepålæg, der er til stede i den konkrete sag. Målet er, at forældrene ser filmen inden mødet.

Filmene findes på seks forskellige sprog, dansk, dari, engelsk, arabisk, tyrkisk og somali. Sagsbehandleren skal ved valg af film også tage stilling til, hvilket sprog den skal vises på.

Mere information om filmene

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Zena på dansk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Zena på dari

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Zena på tyrkisk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Zena på somali

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Zena på arabisk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Zena på engelsk

 

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Jamel på dansk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Jamel på dari

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Jamel på tyrkisk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Jamel på somali

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Jamel på arabisk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Jamel  på engelsk

 

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Ali på dansk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Ali på arabisk

 Indkaldelsesbrev med link til filmen om Ali på dari

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Ali på tyrkisk

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Ali på somali

Indkaldelsesbrev med link til filmen om Ali på engelsk

 

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en informationsskrivelse om forældrepålæg, som kan vedlægges indkaldelsesbrevet.

Informationsskrivelsen skal oplyse og forberede forældrene til mødet om forældrepålæg, herunder også grunden til, at kommunen indkalder forældrene til et møde.

Informationen til forældrene er skrevet med henblik på målgruppen og er letforståelig. Skrivelsen findes på dansk, engelsk, arabisk, somali, tyrkisk og dari.

Information om forældrepålæg - dansk

Information om forældrepålæg - engelsk 

Information om forældrepålæg - arabisk

Information om forældrepålæg - somali

Information om forældrepålæg - tyrkisk

Information om forældrepålæg - dari

Senest opdateret 13-06-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig