ICS

Integrated Children’s System (ICS) er en systematisk og helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning. Metoden bruges i sager om udsatte børn og unge.

ICS trekanten

Metoden ICS (Integrated Children´s System) bygger på inddragelse af barnet, familien og netværket, fokus på ressourcer og problemer og en helhedsorienteret tilgang. Metoden anvendes til sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge og bliver anvendt i hovedparten af danske kommuner.

ICS anvendes ligeledes som fagligt fundament for udredning af børn og unge med funktionsnedsættelse.

Læs mere om dette under udredningsværktøjet

ICS er det metodiske grundlag for DUBU.

Du kan læse mere om ICS her på siden og blandt andet finde de redskaber og skabeloner, der knytter sig til metoden, herunder håndbogen "Håndbog om ICS og udredningsværktøjet".

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig