Skabeloner

Som en del af metodeunderstøttelsen af Integrated Children's system (ICS) og udredningsværktøjet har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet skabeloner til it-understøttelse af barnets lov

Skabelonerne afspejler barnets lov, og skal fra 1. januar 2024 anvendes i sagsbehandlingen på området for børn og unge i udsatte positioner og børn og unge med funktionsnedsættelser eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser, i de kommuner, der arbejder med hhv. ICS og udredningsværktøjet.

Formålet med skabelonerne her på siden er primært information, idet kommunerne skal anvende skabelonerne i deres eget IT-system (DUBU eller tilsvarende IT-system). Vær opmærksom på, at ikke alle tiltænkte funktioner fremgår af disse versioner. I skabelonerne fremgår eksempelvis vejledende kursivtekst, der i de it-understøttede versioner forsvinder ved udfyldelse af det enkelte felt. For de skabeloner, der er målrettet flere børn og unge i familien, fremgår det også kun af de it-understøttede versioner af skabelonerne, at der er mulighed for at angive oplysninger særskilt for hvert af de børn, der indgår.

Skabelonerne understøtter anvendelse af ICS og udredningsværktøjet i sagsbehandlingen, og børne- og ungerådgiverens overholdelse af lovgivningen. Man skal dog være opmærksom på, at skabelonerne ikke er udtømmende i forhold til lovkrav, og det er derfor den enkelte kommunes ansvar at sikre, at gældende lovgivning er overholdt.

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig