Kompenserende ordninger, redskaber og støtte

Her kan du læse om ordninger til at kompensere for handicap og øvrige redskaber og støttemuligheder, der har til formål at hjælpe fleste mulige borgere i uddannelse eller arbejde.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for en række indsatser og redskaber, som har til formål at hjælpe flest mulige borgere i uddannelse eller arbejde, og en række tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår

Særligt målrettet personer med handicap er de handicapkompenserende ordninger og hjælpemidler til at kompensere for begrænsninger i arbejdsevnen. Derudover er der forskellige virksomhedsrettede redskaber og økonomisk hjælp, som retter sig mod en bredere målgruppe, der har udfordringer udover ledigheden.

På Beskæftigelsesministeriets kampagnesiden Handicap og Job, som også er sat i værk for at inspirere både virksomheder, ansatte på jobcentre og personer med handicap til handling, kan man læse meget mere om de muligheder de handicapkompenserende ordninger giver.

Se Beskæftigelsesministeriets kampagneside Handicap og Job

Rådgivningsmuligheder på arbejdsmarkedsområdet

Henvendelser om individuel rådgivning og vejledning om muligheder for støtte, tilbud, lovgivning m.m. rettes til kommunens jobcentre, socialforvaltninger, Specialfunktionen Job & Handicap eller Cabi.

Jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet

Specialfunktionen Job & Handicap

Cabi (kun henvendt til virksomheder, kommuner og professionelle aktører)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) rådgiver om retssikkerhedsmæssige spørgsmål og problematikker på arbejdsmarkedsområdet indenfor forskellige emner.

DUKH

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent