Særlige indsatser på tværs af handicap

Her kan du finde eksempler på særligt tilrettelagte indsatser, der har som formål at fremme beskæftigelsen hos ledige, som har andre udfordringer end ledighed, herunder handicap.

Der et tale om eksempler til inspiration og ikke udtømmende liste. Kommuner har ikke pligt til at tilbyde indsatserne.

Indsatsen Social støtte i overgang til og fastholdelse af job 

Indsatsen Et mere rummeligt arbejdsmarked

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent