Pre-Employment Program – et jobsøgningsprogram (PEP)

PEP-programmet er for mennesker med synshandicap. Forløbet er intensivt og løber over fem uger. Målet er at gøre deltagerne i stand til selv at tage ansvar for at opnå og fastholde job

Målgruppen for PEP er mennesker med synshandicap. Gruppen skal derudover være motiveret for at gøre en indsats for at opnå og fastholde en beskæftigelse. Deltagerne skal være jobparate og dermed jobsøgende.

Formålet med PEP er at komme i job

PEP (Pre-Employment Program) er et jobsøgningsprogram. Programmets mål er at hjælpe personer med synshandicap i beskæftigelse. Indsatsen bidrager til, at deltagerne bliver afklarede i forhold til karrieremuligheder, får styrket relevante kompetencer og kommer i job. 

Indholdet er 15 moduler på 5 uger

Programmet består af et intensivt 15-modulers forløb, hvor deltagerne samles en dag ad gangen over en 5-ugers periode. Der arbejdes både i grupper og individuelt. Programmet udvikler gruppens viden om arbejdsmarkedet. De får indblik i egne kompetencer og dermed eventuelt justeret ønsker til beskæftigelse.  

Udgangspunktet for programmet er en empowerment-tilgang. Den enkelte deltager gøres i stand til selv at tage ansvar for arbejdsmarkedskarrieren. Fokus er at opbygge deltagernes tro på egne evner.

Efter programmets afslutning følges den enkelte deltager i op til et år. Til programmet er knyttet professionelle med indsigt i målgruppens særlige udfordringer og viden om arbejdsmarkedet i forhold til disse udfordringer. 

Tilgængelighed – PEP er et landsdækkende tilbud

PEP er et amerikansk udviklet program, der er blevet overført til Danmark. Det er Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS), der står for den løbende oversættelse af programmet til danske forhold. Der er foreløbig kørt fire forløb af programmet rundt om i landet i perioden 2017-2020 i et IBOS-regi.

Adgang til programmet

En deltagelse i et program kræver, at programmet bliver udbudt. Det er jobcenteret, der bevilliger en deltagelse i programmet. Programmet kræver et tværfagligt setup og et samarbejde med professionelle med viden om de særlige udfordringer, mennesker med et synshandicap har. 

Programmets resultater

Programmet er under evaluering. Der er foretaget en intern evaluering i 2020 af IBOS. Den interne evaluering viste, at 12 måneder efter forløbets afslutning havde fem ud af ni deltagere fundet arbejde, to var påbegyndt uddannelse og én afventede sin fleksjobsag. Den endelige evaluering er endnu ikke offentliggjort. 

Læs mere om P.E.P og økonomiske beregninger

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent