Særligt tilrettelagte indsatser

Der findes erfaringer i kommuner og tilbud med særligt tilrettelagte forløb, der hjælper personer med forskellige funktionelle udfordringer, som har brug for en ekstra indsats, til at komme ind og få fodfæste på almindelige arbejdspladser.

Nogle har brug for en ekstra indsats for at realisere målet om beskæftigelse på en almindelig arbejdsplads og til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Der præsenteres eksempler på målrettede beskæftigelsesindsatser med en indbygget social og rehabiliterende del med afsæt personens ressourcer og muligheder. 

Indsatserne er typisk kendetegnet ved at være virksomhedsvendte, som i en eller anden udstrækning understøttes af sociale og udviklende delindsatser, nogle i et parallelt forløb. Den udviklende del har typisk til formål at udvikle arbejdsevnen og evnen til at mestre et arbejdsliv.

Læs om social støtte i overgangen til arbejdsliv 

Indsatserne er også typisk udviklet til målgrupper med samme type af funktionelle udfordringer og behov. Enkelte går på tværs af handicap.

Kommunerne har ikke pligt til at tilbyde de specialiserede indsatser, der præsenteres eksempler på, og de er heller ikke alle udbudt i hele landet. Der er tale om eksempler til inspiration for interesserede og ikke en udtømmende oversigt.

Læs om specialiserede indsatsers påvirkning af den offentlige økonomi

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent