Materialer og værktøjer

Her finder du en oversigt over materialer og værktøjer, der kan anvendes i dialogen og samarbejdet mellem borger, jobcenter og virksomhed.

Materiale & værktøjer

Kort beskrivelse

AutismeProfil-job

For fagpersoner, der ønsker at benytte redskabet 

Autisme Profil-Job er et helhedsorienteret afdækningsforløb til voksne med autisme, som er stagnerede i forhold til job eller uddannelse. Metoden tilbyder et samlet overblik over borgerens autismeprofil, ressourcer og barrierer samt motivation for job eller uddannelse. Dette styrker myndigheds beslutningsgrundlag ift. den videre indsats.

Centrale elementer i den gode proces

Teknologi virker ikke alene på grund af hardware og software. Man kan sige, at nogle centrale elementer er de rammer rundt om de teknologiske produkter, der giver dem værdi for mennesker med handicap på arbejdspladsen. 

Brugerrejse A - trin-for-trin-handlinger

Brugerrejsen handler om Thomas, som anvender en app til at forebygge angst. Appen på hans mobil hjælper Thomas til trygt at indgå på arbejdspladsen. 

Brugerrejse B - Brugerrejse B - trin-for-trin-handlinger

Brugerrejsen handler om Mathilde, som bruger synskompenserende teknologi til at kommunikere med kolleger og kunder på sit arbejde.

Brugerrejse C - Brugerrejse C - trin-for-trin-handlinger

Brugerrejsen handler om Simon, der bruger en app med visuel dagstruktur til at planlægge sin arbejdsdag og få overblik over de enkelte arbejdsopgaver.

Kompensationskort

Kompensationskortet bidrager til en hurtig, enkel og direkte kommunikation fra jobcenter til virksomhed.

Dialogkort til jobcentre

Kampagnen "En af os" har udviklet dialogkort som støtte til samtaler mellem jobcentre og borgere om udfordringer i hverdagen. De kan være med til at øge opmærksomheden på, hvordan holdninger og adfærd, utilsigtet og tilsigtet, påvirker kulturen og tonen i jobcenteret.

Mentorhåndbogen

STAR har udviklet en håndbog om mentorer til sagsbehandlere i jobcentre.

Jobafklaringsforløb. Informationsmateriale

I et jobafklaringsforløb tilrettelægges en indsats rettet mod at hjælpe dig i beskæftigelse, som passer til dine behov og dit helbred.

Guide om det gode ressourceforløb til jobcentermedarbejdere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet guidematerialer til brug for gode ressourceforløb.

Guide om det gode ressourceforløb til borgere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en guide og tre korte film målrettet borgere, der ønsker større viden om, hvordan mødet i rehabiliteringsteamet foregår, hvad et ressourceforløb er, og hvad man selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb.

Guide til fleksjob. Når du vil ansætte, fastholde eller afskedige medarbejdere i fleksjob.Når du vil ansætte, fastholde eller afskedige medarbejdere i fleksjob.

 

Cabi har udarbejdet et overblik over, hvordan du ansætter, fastholder, udvikler eller afskediger en medarbejder, der er ansat  i fleksjob. 

   

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent