Orienteringsskrivelser

Social- og Boligstyrelsen kan udsende orienteringsskrivelser i forbindelse med gennemgangen af de kommunale revisionsindberetninger og tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets område.

Spørgsmål til statsrefusion

Fremsendelse af spørgsmål skal ske til refusion@sbst.dk