Forløbsbeskrivelse

Social- og Boligstyrelsen udarbejder vejledende faglige forløbsbeskrivelser om den højt specialiserede indsats for målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur, når der er et tilstrækkelig sikkert vidensgrundlag.

Forløbsbeskrivelser er en overordnet beskrivelse af den tværsektorielle og koordinerede indsats overfor en given målgruppe og skal bidrage til at styrke samarbejdet og koordination mellem involverede aktører. Som en del af forløbsbeskrivelserne beskrives det, hvilke faglige kompetencer det er relevant at inddrage på forskellige tidspunkter i borgerens samlede forløb. 

Social- og Boligstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser i det omfang, der er behov herfor, og når der foreligger tilstrækkelig sikker viden om indsatserne til de specifikke målgrupper.

Forløbsbeskrivelserne henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne og indeholder anbefalinger til, hvordan indsatserne tilrettelægges med henblik på at skabe et sammenhængende og koordineret forløb for borgeren. 

Forløbsbeskrivelserne er vejledende og udgør et redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal visitere borgere på det mest specialiserede social- eller specialundervisningsområde. 

Senest opdateret 16-03-2022

Kontakt

National koordination