Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2019 en landsdækkende central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Den centrale udmelding blev udsendt, fordi Social- og Boligstyrelsen var bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen. Samlet set er styrelsen fortsat bekymret.

Social- og Boligstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser har i 2020 behandlet den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. På baggrund af afrapporteringerne, en opfølgende dialog og en opdateret status fra januar 2023 har Social- og Boligstyrelsen vurderet, at der er behov for at anmode landets kommunalbestyrelser om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til målgruppen. Det er styrelsens samlede vurdering, at der – ud over et eksisterende tilbud i Østdanmark – også er behov for et tilbud/afdeling i Vestdanmark for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Social- og Boligstyrelsen bistår gerne kommunerne med faglig viden om f.eks. målgruppens behov for indsatser og tilrettelæggelsen af disse.

På baggrund af afrapporteringen vil Social- og Boligstyrelsen gå i dialog med landets kommunalbestyrelser.

Hent anmodningen om den fornyede behandling (2024)

Hent den centrale udmelding (2019)

Senest opdateret 23-11-2023

Kontakt

National koordination