Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Social- og Boligstyrelsen har tidligere udsendt en central udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Udmeldingen blev udsendt, fordi styrelsen var bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen. Samlet set er styrelsen fortsat bekymret, og kommunerne er derfor blevet bedt om at foretage en fornyet behandling af udmeldingen.

Social- og Boligstyrelsen kan udsende centrale udmeldinger med det formål at sikre, at der er det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Styrelsen udsendte på den baggrund en central udmelding i 2019 vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Udmeldingen blev behandlet året efter af landets kommunalbestyrelser, der afrapporterede på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen.

På baggrund af afrapporteringerne, en opfølgende dialog og en opdateret status fra januar 2023 har Social- og Boligstyrelsen anmodet landets kommunalbestyrelser om at foretage en fornyet behandling af den centrale udmelding. Det skyldes, at styrelsen fortsat er bekymret for udbuddet af indsatser til målgruppen.  

Det er således styrelsens samlede vurdering, at der – ud over et eksisterende tilbud i Østdanmark – er behov for et tilbud/afdeling mere for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling blev udsendt i november 2023 og er på baggrund af en udsættelse af tidsfristen blevet udgivet i en 2. udgave i marts 2024.

Social- og Boligstyrelsen bistår gerne kommunerne med faglig viden om fx målgruppens behov for indsatser og tilrettelæggelsen af disse.

Kommunernes nye frist for at for tilbagemeldingen til Social- og Boligstyrelsen er 31. december 2024. På baggrund af afrapporteringen vil styrelsen gå i dialog med landets kommunalbestyrelser.

Hent den centrale udmelding (2019)

Hent anmodningen om den fornyede behandling (2024)

Senest opdateret 30-04-2024

Kontakt

National koordination