Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelse af specialiserede indsatser til børn og unge med tidligt konstateret høretab.

Forløbsbeskrivelsen beskriver Social- og Boligstyrelsens anbefalede specialiserede indsats til børn og unge i alderen nul til 18 år med tidligt og varigt konstateret høretab.

Tidligt og varigt konstateret høretab er er karakteriseret ved, at høretabet er medfødt eller konstateret inden barnets grundlæggende sproglige kompetencer er på plads.

Målgruppen omfatter såvel børn og unge som kan kompenseres med høreteknologi såvel som dem som ikke kan få fuldt udbytte af høreteknologi, og børn og unge, som ud over et tidligt og varig høretab har én eller flere funktionsnedsættelser.

Find forløbsbeskrivelse for børn og unge med tidlig konstateret høretab her

Senest opdateret 22-03-2022

Kontakt

National koordination