Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser som følge af prænatal eksponering for rusmidler og afhængighedsskabende medicin

Forløbsbeskrivelsen indeholder Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge og organisere en sammenhængende og koordineret indsats til børn og unge i målgruppen.

Fokus i forløbsbeskrivelsen er særlig rettet mod at rusmiddeleksponering bliver taget alvorligt ved at indgå som baggrundforståelse for de vanskeligheder børn og unge kan have gennem opvæksten.

Målgruppen kan have flere samtidige risikofaktorer, hvilket kræver en særlig opmærksomhed fra omsorgs- og fagpersonerne i deres liv. En særlig opmærksomhed, hvor målgruppen bliver mødt af voksne, som forstår baggrunden for deres vanskeligheder og som har viden om, hvordan der skabes trygge og forudsigelige rammer med krav og forventninger, tilpasset målgruppens forudsætninger.

Udarbejdet i samarbejde med andre aktører

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen i regi af National Koordination i samarbejde med en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt relevante brugerorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af højt specialiserede indsatser til børn og unge der får følger af prænatal rusmiddel/medicineksponering, samt fagpersoner, omsorgsgivere, pårørende og relevante interessegrupper, der er relateret til målgruppen.   

Find forløbsbeskrivelsen her

Kontakt

National koordination