Virksomme indsatser

Social- og Boligstyrelsen har igennem de senere år styrket sit fokus på virksomme og veldokumenterede indsatser både på børne- og voksenområdet. Arbejdet sker blandt andet i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammet.