Lovgivning

Få viden om det retlige grundlag for børn og unges rettigheder og for magtanvendelse over for anbragte børn og unge.

Bestemmelser om voksenansvar samt magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten findes først og fremmest i Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og den tilhørende bekendtgørelse. Grundloven, internationale konventioner og andre love indeholder imidlertid også bestemmelser, der vedrører anbragte børn og unges rettigheder, og de indgreb, der kan gøres i disse rettigheder.

På disse sider finder du link til sider om det retlige grundlag for børn og unges rettigheder og bestemmelser, der hjemler og sætter grænser for brugen af magtanvendelse over for anbragte børn og unge.

I menuen til venstre kan du læse om:

Anbragte børn og unges rettigheder

Voksenansvarsloven

Senest opdateret 17-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent