Kursusdage for plejefamilier

Her finder du forslag og inspiration til kursusdage i voksenansvarsloven og om forebyggelse af konflikter for plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier.

De udarbejdede forslag til kursusdage er tilrettelagt således, at der på kursusdagene undervises efter samtlige relevante undervisningsmoduler, som Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet til plejefamilieområdet. Det drejer sig både om lovgivning samt om forebyggelse af konflikter og magtanvendelse.

Forslagene har et omfang af to kursusdage, og er dermed udarbejdet så de vil kunne anvendes som et af de obligatoriske efteruddannelsesforløb for plejefamilier.

Om grunduddannelsen til plejefamilier

Grunduddannelsen for plejefamilier tilrettelægges ofte forskelligt. Undervisere på grunduddannelsen bør være opmærksom på, de bestemmelser i voksenansvarsloven, der gør sig gældende for plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

Plejefamilier, herunder netværksplejefamilie

 • § 1 Lovens formål 
 • § 2 Anvendelsesområde
 • § 3 Voksenansvar
 • § 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Kommunal plejefamilie:

 • § 1 Lovens formål 
 • § 2 Anvendelsesområde
 • § 3 Voksenansvar
 • § 6 Fysisk guidning
 • § 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
 • § 8 Afværgehjælp
 • § 21 Registrering og indberetning

Nedenstående forslag til program for undervisning af almindelige plejefamilier og netværksplejefamilier rummer såvel undervisning i de bestemmelser i lov om voksenansvar, der er relevante for plejefamilier samt undervisning i konflikthåndtering og forebyggelse.

Materiale til kurset:

Hent powerpoint til kurset 

Hent undervisernoter til kurset

Hent program i word

Nedenstående forslag til program for undervisning af kommunale plejefamilier rummer såvel undervisning i de bestemmelser i lov om voksenansvar, der er relevante for kommunale plejefamilier samt undervisning i konflikthåndtering og forebyggelse.

Materiale til kurset:

Hent powerpoint til kurset

Hent undervisernoter til kurset

Hent program i word

Senest opdateret 17-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent