Kursusdage for opholdssteder og døgninstitutioner

Her finder du forslag og inspiration til kursusdage i voksenansvarsloven og om forebyggelse af magtanvendelse for personale på anbringelsessteder.

Programmerne for kursusdage er tilrettelagt således, at der på kursusdagene undervises efter samtlige relevante undervisningsmoduler, som Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet.

På lovgivningskurser undervises i alle relevante bestemmelser i forhold til medarbejdergruppen. Omfanget af undervisningen i lovgivning er 1 kursusdag.

På kurseerne om forebyggelse af magtanvendelse er programmet ligeledes tilrettelagt således, at undervisningen omfatter samtlige temaer, der er udarbejdet materiale til. Omfanget af undervisning i forebyggelse af magtanvendelse er 2 kursusdage.

Materialet finder du her:

Lovgivningsmoduler

Moduler om forebyggelse af magtanvendelse 

Dilemmafilm

Forslag til kursusdage i:

Senest opdateret 17-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent