Din guide til voksenansvarsloven

På denne side kan du som plejeforælder eller medarbejder på et børne- og ungehjem få et overblik over hvilke bestemmelser i voksenansvarsloven, du bør kende til.  Du kan læse mere om voksenansvarsloven og den tilhørende bekendtgørelse her: https://www.sbst.dk/tvaergaende-omrader/voksenansvar-for-boern-og-unge/lovgivning/voksenansvarsloven

 § 1 Lovens formål 

 § 2 Anvendelsesområde

 § 3 Voksenansvar

 § 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

§ 1 Lovens formål

§ 2 Anvendelsesområde

§ 3 Voksenansvar

§ 6 Fysisk guidning

§ 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

§ 8 Afværgehjælp

§ 21 Registrering og indberetning

§ 1 Lovens formål

§ 2 Anvendelsesområde

§ 3 Voksenansvar

§ 4 stk. 1 og 3: Husorden

§ 5 Anvendelse af rusmiddeltest med samtykke

§ 6 Fysisk guidning

§ 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

§ 8 Afværgehjælp

§ 9, stk. 1 og 2 fysisk magtanvendelse

§ 10 Tilbageførelse ved rømning

§ 11 Tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse

§ 15 Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation

§ 16 stk. 1 og 4 Undersøgelse af person og opholdsrum ved mistanke

§ 16 stk. 6 Bevaring af effekter

§§ 19-20 Indgreb i den anbragtes adgang til internet og telefon 

§ 21 Registrering og indberetning

§ 1 Lovens formål

§ 2 Anvendelsesområde

§ 3 Voksenansvar

§ 4 Husorden

§ 4a Nedsættelse eller fratagelse af lommepenge ved grovere overtrædelse af husorden

§ 5 Anvendelse af rusmiddeltest med samtykke

§ 6 Fysisk guidning

§ 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

§ 8 Afværgehjælp

§ 9 fysisk magtanvendelse

§ 10 Tilbageførelse ved rømning

§ 11 Tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse

§ 12 Tilbageholdelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner

§ 13 Fastholdelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner

§ 15 Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation

§ 16 stk. 1 og 4 Undersøgelse af person og opholdsrum ved mistanke

§ 16 stk. 6 Bevaring af effekter

§§ 19-20 Indgreb i den anbragtes adgang til internet og telefon 

§ 21 Registrering og indberetning

§ 21 a Anmeldelse af personfarlig kriminalitet

§ 1 Lovens formål

§ 2 Anvendelsesområde

§ 3 Voksenansvar

§ 4 Husorden

§ 4 a Nedsættelse eller fratagelse af lommepenge ved grovere overtrædelse af husorden

§ 5 Anvendelse af rusmiddeltest med samtykke

§ 6 Fysisk guidning

§ 7 Generelle principper for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

§ 8 Afværgehjælp

§ 9 fysisk magtanvendelse

§ 10 Tilbageførelse ved rømning

§ 11 Tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse

§ 14 Isolation på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger samt aflåsning af værelser om natten

§ 15 Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation

§ 15 a Begrænsning af ekstern kommunikation på sikrede og særlig sikrede afdelinger

§ 16 stk. 1 Undersøgelse af person og opholdsrum ved mistanke

§ 16 stk 2-3 og 5 Undersøgelse af person og opholdsrum ved anbringelse, besøg og fravær

§ 16 stk. 6 Bevaring af effekter

§ 18 Særligt om besøgs-, brev-, telefonkontrol m.v. for unge i varetægtssurrogat

§§ 19-20 Indgreb i den anbragtes adgang til internet og telefon 

§ 21 a Registrering og indberetning

Som leder bør du kende hele voksenansvarsloven samt den tilhørende bekendtgørelse.

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent