Udviklings- og Investeringsprogrammet

Udviklings- og Investeringsprogrammet understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik. Programmet udvikler, afprøver og udbreder virksomme sociale indsatser.

Udviklings- og Investeringsprogrammet dækker hele socialområdet og omfatter således børn, unge og voksne, mens der er fokus på både socialt udsathed, psykisk sårbarhed og handicap.

Aktører på socialområdet som kommuner og sociale tilbud (kommunale, regionale og private) kan:

  • indgå i udviklingsarbejde med afsæt i praksis og forskning
  • få kompetenceudvikling i metoder, indsatser og efterfølgende sparring
  • få løbende støtte og rådgivning til implementering i egen praksis.

Bygger på udviklingsstrategi

Udviklings- og Investeringsprogrammet bygger på Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af  sociale indsatser.

Strategien har til formål at sikre et målrettet og systematisk udviklings- og implementeringsarbejde på det sociale område og udgør en solid ramme for Udviklings- og Investeringsprogrammet.

Læs mere om strategien for udvikling af sociale indsatser

Socialstyrelsen har udarbejdet en drejebog, der giver en detaljeret gennemgang af udviklingen af nye sociale indsatser –  fra indledende screening til generel udbredelse. Drejebogen gør rede for hver af de i alt fire faser og beskriver, hvilke kriterier udviklingsarbejdet skal leve op til, for at en indsats kan overgå til den næste fase.

Drejebogen kan bruges af alle aktører, der arbejder med udviklingen af sociale indsatser.

Læs drejebogen for udvikling af den sociale indsats

I filmen "Sociale indsatser, der virker - Om ’Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats’" gives kommuner og andre aktører på det sociale område en indføring i Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats (SUSI), idet der sættes fokus på indholdet i de fire faser, der definerer vejen fra identificering af et socialt problem til modning og afprøvning af en veldokumenteret indsats, som kan udbredes i hele landet.

Filmen fortæller derudover, hvad kommunerne får ud af at deltage i det fælles udviklingsrum med Socialstyrelsen og andre aktører og hvordan de kan blive en del af initiativerne.

I filmen ”Sådan har vi arbejdet med at modne en indsats”, sættes der fokus på modningsfasen, som er en af de fire faser, som gennemgås i filmen ”Sociale indsatser, der virker – Om ’Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats”.

Med filmen ønsker Socialstyrelsen at give kommunerne taletid; vi hører fra tre kommuner, hvordan sociale indsatser udvikles, og de tidligere projektkommuner deler deres erfaringer omkring samarbejde med Socialstyrelsen, og hvad det kræver at være en del af et modningsprojekt.

Senest opdateret 02-06-2022

Aftalerne om UIP

De politiske aftaler om Udviklings- og investeringsprogrammet er indgået af satspuljepartierne.

Aftalerne er tilgængelige på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Se aftalerne om UIP

Kontakt

Merian Iris Larsen
Fuldmægtig

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent