Drejebog for national udvikling af sociale indsatser (Drejebogen) 2.0

Socialstyrelsen2022

Drejebogen er et redskab i Social- og Indenrigsministeriets strategi for udvikling af den sociale indsats, som sikrer fælles mål og sprogbrug

Drejebogen er et redskab i Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af den sociale indsats. Den henvender sig til alle aktører, der arbejder med udvikling af sociale metoder og indsatser i konkrete projekter på Social- og Indenrigsministeriets område.

Formålet med drejebogen er at støtte implementeringen af strategien i alle metodeudviklingsprojekter på ministerområdet. Det gør den ved at beskrive, hvordan strategiens mål indfries i det konkrete projektarbejde.

Formålet med drejebogen er at sikre fælles mål og retning for de aktører, der på forskellig vis er involveret i udviklingsarbejdet. Drejebogen skal også sikre en fælles sprogbrug i arbejdet og dermed gøre det lettere at samarbejde og at koordinere de konkrete opgaver med at udvikle sociale metoder og indsatser.


SUSI-Drejebogen 2.0

De nye elementer i den opdaterede strategi er

  • Udvidelse af strategiens anvendelsesområde, så den rummer faglige og organisatoriske
    løsninger, der skal skabe bedre sammenhæng, koordination og styring i den sociale
    indsats.
  • Brugernes perspektiv inddrages bedre og mere systematisk
  • Styrket fokus på at anvende den viden, der løbende tilvejebringes i arbejdet med
    strategien, så andre aktører på feltet kan få hurtig gavn af det