Legionella

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, forårsaget af bakterien Legionella. Sygdommen kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar.

På de forskellige undersider kan man skabe sig et overblik over bakterien, smitterisici og forebyggelse af samme. Social- og Boligstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse i relation til Legionella kan tages i brug, når der er mistanke om bakterier i vandrør, tapsteder eller diverse typer vandbeholdere