Information til kommunerne

Her kan du som kommune læse mere om smitteforebyggelse samt symptomer på Legionærsygdom.

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, der kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar.

Legionærsygdom udvikles som følge af smitte med bakterien Legionella.

Derfor vil det være fordelagtigt, at kommunale medarbejdere har generel viden om smitteforebyggelse samt symptomer på Legionærsygdom.

Enhver kommune bør derfor have en person med ansvar for Legionella informering og vidensdeling - et sted, kolleger kan søge information, og en som kommunikerer relevant viden til særligt kommunens sundhedspersonale og driftsansvarlige/tekniske servicemedarbejdere som vedligeholder kommunens bygninger.

Smitteforebyggelse 

For at undgå smitte med legionella bakterien kan man benytte sig af en række forskellige forholdsregler.

Forholdsreglerne kan både tages i brug i eget hjem og i forbindelse med pleje af borgere.

Sundhedsfagligt personale skal være opmærksomme på symptomer hos borgere, der ligner influenza eller lungebetændelse og temperaturer fra tapsteder.

Dertil skal tekniske servicemedarbejdere kende til kende til drift og vedligehold af vandinstallationer og mulige årsager til vækst af legionella.

Specifikke vejledninger til vedligeholdelse findes blandt andet i henvisningerne sidst på siden.

Legionella vokser hovedsageligt i vandbeholdere, vandrør og tapsteder som for eksempel leder til bruseslanger og vandhaner.

Legionella kan vokse ved vandtemperaturer mellem 20°C og 50°C. At holde de rigtige temperaturer og god hygiejne i vandbeholdere og vandrør er essentielt for at undgå bakterievækst.

Smitte sker ved indånding af vandpartikler forurenet med bakterien, når partiklerne spredes gennem luften. Det er derfor omkring tapsteder, man kan tage følgende forholdsregler i brug.

Hvis (kommunale) bygninger ikke er i brug over et længere stykke tid – for eksempel i forbindelse med ferier – er det vigtigt at foretage en gennemskylning af rør og tapsteder, gerne i forbindelse med en termisk desinfektion samt laves et temperaturtjek før bygningen tages i brug igen.

Det kommer sig af, at der vil være forhøjet risiko for vækst af bakterier, da der ikke vil have været gennemstrømning af vand.

Forholdsreglerne er særligt vigtige i bygninger, hvor besøgende også går i brusebad, eksempelvis idrætshaller på skoler, svømmehaller med videre, men almindelige vandhaner kan også udgøre en risiko.

Henvisninger

På baggrund af de risici Legionærsygdom medfører, vurderes det fordelagtigt for kommunalt sundhedspersonale samt teknisk service personale, at have viden på området.

For yderligere information om Legionærsygdom og håndtering af legionellabakterien kan man besøge nedenstående hjemmesider.

Dertil kan Social- og Boligstyrelsens en pjece til ovennævnte målgrupper om Legionærsygdom fra 2021 downloades på nedenstående link. Pjecen er printvenlig og kan derfor udskrives og hænges op eller videresendes på mail.

Læs mere i pjecen om Legionella og bekæmpelsesmetoder 

Hvis man som kommune vil have input til hvordan, at man hensigtsmæssigt kan organisere arbejdet med legionella, kan man med fordel orientere sig i Rambølls rapport, der baserer sig på erfaringer og good practice fra en række kommuner. 

Du kan finde rapporten fra Rambøll her

Kontakt

Byggeri

Læs mere

For at læse mere om Legionella kan du downloade pjecen her med yderligere information om legionærsygdom. 

Læs mere her om legionærsygdom