Information til borgeren

Legionærsygdom er en lungebetændelse forårsaget af bakterien Legionella. Specielt ældre og svækkede er i risikogruppen dog er det også muligt for sunde og raske voksne mennesker at blive ramt.

Legionellabakterien kommer ind i kroppen gennem luftvejene og kan efterfølgende sætte sig i lungerne.

Indånding af bakterien kan eksempelvis ske, når man er i nærheden af rindende vand, idet noget af vandet bliver forstøvet og dermed spredt gennem luften.

Legionellabakterien kan både medføre den omtalte Legionærsygdom og en mildere tilstand kaldet Pontiac feber.

Mens legionærsygdom typisk er en svær lungebetændelse, som kan være livstruende for personer i risikogrupperne, så er Pontiac feber en influenzalignende febersygdom, som vil gå over af sig selv.

Hvor lever legionellabakterien?

Alle tapsteder, særligt brusebade og vandhaner, er mulige smittekilder, da bakterien vokser i vandrør og diverse vandbeholdere, men specielt i afbrudte og uisolerede vandrør.

Legionella vokser i biofilm på indersiden af rør og slanger, når temperaturen i vandet ligger mellem 20°C og 50°C.

Risikoen øges, når vandet har været stillestående i længere tid.

Legionærsygdom kan være livstruende og derfor er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at undgå bakterievækst og dermed risiko for smitte.
Det gælder både for raske personer, og specielt for personer i risikogruppen.

Forholdsregler om temperatur og gennemstrømning gælder alle tapsteder i et hjem eller andet beboelse, det de hver især kan udgøre en smittekilde.

Temperatur og gennemstrømning 

Temperaturen i det vand, der kommer til tapstederne fra varmtvandsbeholdere og igennem rør, har betydning for udviklingen af Legionella.

Legionella formeres mellem 20°C og 50°C og derfor er det vigtigt, at vandet enten har en konstant temperatur på under 20°C eller over 50°C.

Konstant temperatur skal opnås relativt hurtigt, når man tænder for en vandhane. Går der et stykke tid inden en konstant temperatur er opnået, kan man teste med et termometer, om det kolde og varme vand opnår ovenstående temperaturer.

Hvis temperaturerne ikke opnås relativt hurtigt, bør man gå sit vandsystem efter, eventuelt med hjælp fra en fagmand.

Manglende gennemstrømning betyder stillestående vand.

Man skal eksempelvis lave en gennemskylning af bruseslangen og brusehoved, hvis et brusebad ikke har været brugt i mere end tre-fire dage, da der kan være opstået legionellabakterier i rørene eller slangen med stillestående vand.

En gennemskylning foretages ved at tænde for både det kolde og det varme vand hver for sig, og lade det løbe i 3-5 minutter, hvor termostatventiler stilles til henholdsvis det koldeste og varmest mulige vand.

Mens vandet løber i forbindelse med en gennemskylning, skal man eventuelt åbne vinduer og forlade rummet, hvis vandet forstøves og spreder sig i rummet. Disse forholdsregler er gode at have i mente før man selv stiller sig ind, eller hjælper andre ind i brusenichen.

Rejser, hotelophold og en tur i sommerhuset 

Legionærsygdom pådrages også under rejser og uden for hjemmet.

Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på gennemskylning og vandets temperatur i hanerne, når man eksempelvis tager i sommerhus eller på udlandsophold.

Er man i risikogruppen, kan det være en fordel at tjekke temperaturen fra vandhaner og brusere ved ankomst, og gennemskylle brusersystem inden brug.

Ved håndtering af eget sommerhus bør man følge ovennævnte forholdsregler om temperatur og gennemstrømning, når sommerhuset ikke har været benyttet - ligesom man bør være opmærksom på sommerhusets varmtvandsbeholdere og spabad.

Når sommerhuset lukkes ned for længere tid, bør man tømme varmtvandsbeholder og rør for vand. 

Legionærsygdom bliver ofte pådraget i forbindelse med rejser til udlandet.

Vær derfor særligt på passelig på rejser og foretag en gennemskylning på 3-5 minutter af bruser og vandhaner på destinationen, da man ikke ved hvor længe vandet har stået stille.

Kontakt ved mistanke 

Har man mistanke om, at vandet fra tap­steder ikke har de rigtige temperaturer, er det vigtigt at få tjekket varmtvandsbeholderen, cirkulationen og rørene i huset eller bygningen, da der kan være flere kilder til bakterievækst.

Kontakt udlejer, VVS'er og kommunen.

 

 

Kontakt

Byggeri

Læs mere

For at læse mere om Legionella kan du downloade pjecen her med yderligere information om legionærsygdom. 

Læs mere her om legionærsygdom