Magtanvendelse

Det er magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Webinar om magtanvendelse

Få en introduktion til reglerne om magtanvendelse og inspiration til, hvordan magtanvendelse kan forebygges.

Rejsehold

Et nyt initiativ tilbyder støtte, i form af et rejsehold, som kan gennemføre rådgivnings- og kompetenceforløb med botilbud og forvaltninger.

Skemaer til indberetning

Find skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning.

Undervisning i regler om brug af magt i praksis

Fagpersoner kan benytte undervisningsmaterialet om brugen af magt. De fire moduler giver mulighed for at tilegne sig viden og reflektere over egen praksis.

Voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes. Læs mere om lovgivningen om magtanvendelse. 

Voksne domfældte med udviklingshæmning

Den faglige tilgang i det socialpædagogiske arbejde er væsentlig i forhold til at undgå magtanvendelse overfor borgere med udviklingshæmning.