Taskforcen på handicapområdet

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne.

Om taskforcen på handicapområdet

Taskforcen på handicapområdet tilbyder kommunerne både enkeltstående temadage og lange analyse- og udviklingsforløb.

Temadage med taskforcen

På de halvårlige temadage formidler taskforcen på handicapområdet viden og indsigt i forskellige afgrænsede emner.

Lange analyse- og udviklingsforløb

I et langt analyse- og udviklingsforløb hjælper taskforcen på handicapområdet kommunen med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på enten børne- eller voksen-handicapområdet.

Korte formidlings- og læringsforløb

Et kort formidlings- og læringsforløb er en temadag i en kommune, hvor taskforcen på handicapområdet og kommunen går i dybden med et bestemt emne.